NADAL® Strep A Test | A Grubu Streptokok Antijenlerin belirlenmesi için hızlı test

KULLANIM AMACI;

Nal von Minden Strep A testi, doğrudan boğazdaki pamuklu çubuklarla A Grubu Streptokoksik antijenlerin hızlı ve kalite bir şekilde test edilmesine yönelik yan akımlı tek-adımdan oluşan immünolojik bir testtir.

ÖZET & AÇIKLAMA;

Beta Hemolitik A Grubu Streptokok, bademcik iltihabı, farenjit ve kızıl hastalığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının başlıca nedenidir. A Grubu Streptokoksik farenjit hastalığının erken teşhisi ve tedavisinin, semptomların ciddiyetini ve de ateşli romatizma ve glomerülonefrit gibi daha ileri derecedeki komplikasyonlarını azalttığı görülmüştür (1).Hastalığın tespit edilmesinden kullanılan geleneksel yöntemler, organizmaların izolasyonuna ve de daha sonra tanımlanmasına bağlı bulunmaktadır (1, 2). Bu yöntemlerin tamamlanması için genel olarak 24 ila 48 saatlik bir süre gerekmektedir. Son zamanlarda geliştirilmiş olan ve doğrudan boğazdaki pamuklu çubuklarla Grup A Streptokoksik antijenlerini tespit edebilecek immünolojik teknikler, doktorların derhal teşhis koymasına ve de tedaviye başlamasına olanak sağlamaktadır.

TEST PRENSİBİ;

Nal von Minden Strep A Testi, A Grubu Streptokoksik antijenleri tespit etmek için iki kısımlı sandviç immünolojik test teknolojisi kullanmaktadır. Test cihazı, test bandı bölgesi tavşan anti-Strep A antikoru ile kontrol bandı bölgesi ise keçi anti-tavşan antikoruyla önceden kaplanmış bir membran şerit barındıran plastik bir muhafazadan oluşmaktadır. Renkli, tavşan anti-Strep A poliklonal antikor- kolloid altın konjugat ped, membranın ucuna yerleştirilmiştir. Test esnasında, Strep A antijeni Özütleme Reaktifleri 1 & 2 kullanılarak boğaz pamuklu çubuklarından elde edilmiştir. Özütlenen solüsyon daha sonra numune çukurcuğuna eklenmektedir. Strep A antijeni, Strep A antijen-antikor kompleksleri oluşturmak için renkli antikor- koloidal altın konjugat ile reaksiyona girmektedir. Bu karışım daha sonra kromatografik olarak membran boyunca test bandı bölgesindeki immobilize tavşan anti-Strep A antikoruna doğru hareket etmektedir. Örnekte, Strep A antijeninin mevcut olması durumunda, test bandı bölgesinde katı faz/Strep A antijen/altın konjugattan oluşan bir pembe renkli sandviç görülmektedir. Test bandı bölgesinde pembe renkli şeridin görülmemesi, negatif test sonucuna işaret etmektedir. Özütlenen karışım, membran içerisinde immobilize keçi anti-tavşan antikoru test bandı bölgesine doğru yanal olarak hareket etmeye devam ettiği için Strep A antijeninin mevcut olup olmamasına bakılmaksızın kontrol bandına her zaman pembe renkli bir şerit görülecektir. Bu renkli şeridin var olması;1) yeterli volümün eklendiğini doğrulamaktadır, 2) uygun akışın elde edildiğini onaylamaktadır ve 3) reaktif kontrolünü göstermektedir.

TEST İLE BİRLİKTE GELEN REAKTİFLER VE MALZEMELER;

SAKLAMA KOŞULLARI;

Strep A testi içerisinde yer alan tüm reaktiflerin, oda sıcaklığında saklanması ya da soğutularak saklanması gerekmektedir (2-30°C)

NOTLAR;

NUMUNENİN ALINMASI VE HAZIRLANMASI;

Facklam (1) ve Ross (5) tarafından altılan standart klinik yöntemlerle, pamuklu çubuk kullanarak boğazdan örnek alınız. Sadece, verilenler gibi plastik gövdeli, Dakron veya Rayon uçlu steril pamuklu çubuklar kullanın. Kalsiyum aljinat, koton uçlu veya ahşap gövdeli pamuklu çubuklar kullanmayınız. Pamuklu çubuklardaki örneklerin, alınmalarından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde işlem görmesi tavsiye edilmektedir. Pamuklu çubukların derhal işleme tabi tutulmaması halinde; steril, kuru ve ağzı sıkıca kapatılan bir tüp veya şişe içerisine konulması ve de soğutularak saklanması gerekmektedir. Likit transfer yönteminin kullanılması durumunda, imalatçı talimatlarında belirtildiği gibi Modifiye Stuart Nakil Medyasını kullanın. Odun kömürü veya agar içeren nakil medya formülleri kullanmayınız. Pamuklu çubuklar 4 saatte kadar oda sıcaklığında (15 – 30ºC) saklanabilecek olup 24 saatlik bir süreye kadar da soğutularak saklanabilir (2 –8ºC). Bakteri kültürünün talep edilmesi halinde, Nal von Minden Strep A Testi içerisinden kullanmadan önce pamuklu çubuğu hafifçe % 5 koyun kanı agar plaka üzerine sürün.Özütleme reaktifleri, pamuklu çubuklar üzerindeki bakterileri öldürmekte olup kültürleşmesini imkansız hale getirmektedir. Alternatif olarak, kültür prosedürü için sonradan ikinci bir pamuklu çubuk örneği alınabilecektir.

ANALİZ PROSEDÜRÜ;

Prosedüre İlişkin Notlar:

Örnek pamuklu çubukların veya herhangi bir Nal Strep A Test reaktiflerinin soğutularak saklanması durumunda, test işleminden önce bunların oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız., Birbirlerine bulaşmalarını engellemek için örnek pamuklu çubukları ve özütleme tüpleri ile reaktif şişesi uçlarının birbirleriyle temas etmesine izin vermeyiniz.

Özütleme Prosedürü

İş istasyonunun belirlenen noktalarına Özütleme Tüpünü yerleştirin. Özütleleme Reaktifi 1’den 4 damlayı Özütleme Tüpü içerisine damlatın. Tüpe, 4 damla da Özütleme Reaktifi 2’den ekleyin. Boğazdaki pamuklu çubuk örneğini derhal tüpün içerinse yerleştirin. Sıvının açığa çıkması ve yeniden emilmesi için pamuklu çubuğun Özütleme Tüpünün yüzeylerinde dönmesi için dairesel bir hareket yapınız. En 1 en çok 15 dakika olmak üzere oda sıcaklığında bekletiniz.

Test Prosedürü

Özütleme tüpünü, eklenebilen damlalık ağız ile kapatınız. Test cihazının örnek çukurcuğuna tüm özütlenen solüsyonunu ekleyin.Sonuçlar 5 dakika içerisinde elde edilecektir. Pamuklu çubuğun üzerindeki organizma sayısına bağlı olarak, pozitif sonuç 1 dakika gibi kısa bir sürede de görülebilir. Ancak, negatif bir sonucun doğrulanması için tam reaksiyon süresi olan 5 dakikanın dolması beklenmelidir. 10 dakikalık bir süreden sonra sonuçları yorumlamayınız.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;

Negatif

Kontrol (C) bölgesinde, pembe renkli bir şerit belirmektedir. Test(T) bölgesinde, pembe renkli bir şerit bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise Strep A antijeninin tespit edilmemiş olmasıdır.

Pozitif

Kontrol (C) bölgesinde pembe renkli bir şeridin yanı sıra, test (T) bölgesinde de pembe renkli bir şerit belirecektir. Bu şeritler, pembe rengin herhangi bir tonunda olabilir. Bunun anlamı ise örnekte Strep A antijeninin tespit edilmiş olmasıdır.

Geçersiz

Kontrol bölgesinde herhangi bir bant bulunmamaktadır. Bunun anlamı, testin yapılmasında bir hata olmuş olabileceğidir. Yeni bir test ile tekrar denenmelidir. Sorunun devam etmesi halinde, yardım almak için Nal von Minden şirketini arayınız.

KALİTE KONTROL;

İyi laboratuar uygulamaları, uygun kit performansının garanti edilmesi için kontrol materyallerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. A Grubu Streptokoksik Antijenlerin Boğazdan Pamuklu Çubuklarla tespit edilmesine yönelik Hızlı Test Isı ile tahrip edilmiş A Grubu Streptokok içeren pozitif kontrol ve ısı ile tahrip edilmiş B Grubu Streptokok içeren negatif kontrol, her bir kitin içerisinde yer almaktadır.

Pozitif Kontrol:

Özütleme tüpü içerisine 4 damla Özütleme Reaktifi 1 ve 4 damla Özütleme Reaktifi 2 ekleyiniz. Hızla şişeyi sallayarak Pozitif Kontrolü iyice karıştırınız. Tüpe 1 damla daha Pozitif Kontrol ekleyiniz. Tüpün içerisine steril bir pamuklu çubuk yerleştirin ve hızla karıştırın.

Negatif Kontrol:

Özütleme tüpü içerisine 4 damla Özütleme Reaktifi 1 ve 2’yi ekleyiniz. Hızla şişeyi sallayarak Negatif Kontrolü iyice karıştırınız. Tüpe 1 damla daha Negatif Kontrol ekleyiniz. Tüpün içerisine steril bir pamuklu çubuk yerleştirin ve hızla karıştırın.

TEST LİMİTLERİ;

Testin doğruluğu, pamuklu çubuk örneğinin kalitesine bağlı bulunmaktadır. Uygunsuz şekilde alınan veya saklanan örneklerden gerçeği yansıtmayan yanlış sonuçlar elde edilebilir. Düşük antijen konsantrasyonu nedeniyle hastalığın başlangıç aşamasında olan hastalardan negatif sonuç elde edilebilir. Bu nedenle, Strep A farenjit hastalığı olduğundan şüphelenilen bir hastandan, negatif Nal von Minden Strep A test sonucu alınması durumunda kültür yöntemi kullanılarak ek testler yapılması gereklidir.

Test, asemptomatik Grup A Streptokok taşıyıcılarıyla enfeksiyona yakalanmış olanlar arasında bir ayrım yapmamaktadır. Klinik belirtilerin ve semptomların laboratuar testi sonuçlarıyla tutarlı olmaması durumunda, takip boğaz kültürünün yapılması tavsiye edilmektedir.

Nadiren, Streptokok aureus ile ağır derecede kolonileşmiş test sonuçlarının, gerçeği yansıtmayan pozitif sonuçlar vermesi mümkündür. Klinik belirtilerin ve semptomların, klinik test sonuçlarıyla tutarlı olmaması durumunda bir takip kültürünün ve gruplama prosedürünün uygulanması gerekmektedir.

Farenjit dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının nedeni A Grubu dışında sero-gruplardan gelen streptokoksi olabileceği gibi diğer patojenlerde olabilir. Herhangi bir teşhis sürecinde olduğu gibi, bu test ile elde edilen sonuçların, doktorun elindeki diğer bilgilerle birlikte kullanılması gerekmektedir.

BEKLENEN SONUÇLAR;

Tüm üst solunum yolları enfeksiyonlarının yaklaşık % 19’una A Grubu streptokoksinin neden olduğu düşünülmektedir (6). Enfeksiyona, en sık kış aylarında ve baharın ilk zamanlarında rastlanmakta olup çok kalabalık yerlerde yaşayan hastalarda daha çok görülmektedir.

PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ;

Hassasiyet (Tespit Edilme Sınırları) Çalışması;

Nal von Minden Strep A Testinin analitik hassasiyetini belirlemek için, A Grubu streptokok bakterisi organizmaları, standart kültür teknikleri kullanılarak büyütülmüştür. Nal von Minden Strep A Testi tespit sınırının, test başına 1.5 x 105 organizma olduğu teyit edilmiştir.

Spesifiklik Çalışması;

Nal von Minden Strep A Testinin, A Grubu Streptokoksik bakteriye ilişkin spesifiklik değerinin tespit edilmesi amacıyla, aşağıdaki A Grubu Streptokoksik ailesi her testte farklı organizma seviyelerinde olmak üzere incelenmiştir. Her türde 1.5 x 105 organizma/test seviyesinde elde edilen pozitif sonuçlar, Nal von Minden Strep A Testinin, A Grubu Streptokoksik bakterilere karşı hassas olduğunu göstermektedir.

A Grubu Streptokoksik Türler SS-091 SS-410 SS-492 SS-496 SS-633 SS-634 SS-635 SS-721 SS-754 SS-799 ATCC-19615

Solunum yolları borusunda bulunması muhtemel organizmalarla yapılan çapraz reaktivite çalışmaları da Nal von Minden Strep A Testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki organizmalar, 1 x 108 organizma/test seviyesinde test edilmiştir.

B Grubu Streptokok C Grubu Streptokok D Grubu Streptokok F Grubu Streptokok G Grubu Streptokok Psödomonas aeruginosa Streptokok bovis Stafilokok aureus Proteus vulgarıs Streptokok faecalis Stafilokok epidermidis Koli basili Streptokok faecium Stafilokok saprofitik Difteri basili Streptokok mitis Belsoğukluğu Mikrobu Haemofil bakteri paraheamolyticus Streptokok mutantlar Neisserai lactima Bordetalla pertussis Streptokok pnömo Neisseria meningitidis Moraxella catarrhalis Streptokok salivarius Neisseria sicca Candida albican Streptokok sanguis

Nal von Minden Strep A Testi, her vakada negatif sonuç vermiştir.

Korelasyon Çalışması;

Nal von Minden Strep A Testiyle geleneksel kültür testleri arasındaki korelasyon çalışması, çok-merkezli klinik değerlendirmelerle tespit edilmiştir. Farenjit semptomlarının görüldüğü çocukların ve yetişkinlerin boğazsından pamuklu çubuklarla örnekler alınmıştır. Nal von Minden Strep A Testiyle test etmeden önce bu pamuklu çubuklar kan agar plakalarını aşılamak için kullanılmıştır. Serolojik streptokoksik gruplama yöntemleri kullanılarak, kan agar plakalarındaki beta hemolitik kolonilerin A Grubu streptokok oldukları doğrulanmıştır. Strep A’nın mevcut olduğu ya da olmadığı rapor edilmiştir. Klinik örneklerin test edilmesi sırasında, kısmi-miktar tayini gerçekleştirilmemiştir.

    + - Toplam
  + 82 2 84
Kültür - 4 156 160
Toplam   86 158 244
Hassasiyet % 97.6 (% 95 Cl, % 93.8 ila % 99.4)
Spesifiklik % 97.5 (% 95 Cl, % 93.7 ila % 99.3)

Muayenehane Laboratuarı Çalışmaları;

Nal Strep A Testinin değerlendirilmesi, Negatif Kontrol, Düşük Pozitif ve Orta Pozitif örnekler içeren bir grup kodlanmış numune kullanılarak üç Muayenehane Laboratuarında yapılmıştır. Her bir örnek seviyesi, tüm çalışma noktalarında beş günden fazla bir süre için beş kere tekrarlanmak suretiyle yapılmıştır, beklenen sonuçlara göre yüzde yüz (% 100) uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.

REFERANSLAR;

1. Facklam, R.R. and Carey, R. B., Streptococci and Aerococci, Manual of Clinical Microbioligy, 4 th ed., Lennette, E.H., Balows, A., Hausler, W.J. and Shadomy, H.J. (eds), American Society for Microbiology. 1985, PP154-175.

2. Levinson, M. L. and Frank, P.F., Differentiation of Group A from other Beta Hemolytic Streptococci with Bacitracin, J. Bacteriol., 69, 284-287 (1995).

3. Edwards, E.A., Phlillips, I.A., and Suiter, W.C., Diagnosis of Group A Streptococcal Infections Directly from throat secretions, J. Clin. Micro., 15, 481-483 (1982).

4. Gupta, R., Talwar, G.P. and Gupta, S.K., Rapid Antibody Capture Assay for Detection of Group A Streptococci Using Monoclonal Antibody and Colloidal Gold-Monospecific Polyvalent Antibody Conjugate, J. Immunoassay, 13, 441-445 (1992).

5. Ross, P.W. Throat Swabs and Swabbing Technique, The Practitioner, 207, 791-796 (1971).

6. Lauer, B. A. Rellar, L. B. and Mirrett, S., Effect of Atmosphere and Duration of Incubation on Primary Isolation of Group A Streptococci from Throat Cultures, J, Clin. Micro., 17, 338-340 (1983).