Drug Screen - Uyuşturucu Testi ( Tükürük )

Drug Screen - Tükürük testi son derece hassas ve güvenilir bir tarama testidir. Tükürük testlerii idrar testleri için bir alternatiftir. Her ne kadar parametre sayısı idrar testleri kadar fazla olmasa da idrar örneği almanın mümkün olmadığı zamanlarda kullanılabilecek, idrara göre daha kolay örnek alımı olan bir alternatif tet yöntemidir. Nal von minden Drug-Screen tükürük testleri son immünolojik tespit teknolojisine göre üretilmiştir.