Online Atıksu Analiz Cihazları

Online Atıksu Analiz Cihazları aşağıda listelenmiştir.

 

 • EnviroLyzer Online Su Analizoru
  • EnviroLyzer ®
   On-line seri Su Analizörü
   EnviroLyzer ® on-line bir çok su parametrelerini belirlemek için az yer kaplayan özel tasarım bir analizördür.Yeni AppliTek analiz platformu da kullanılan en yüksek tasarım standartları dikkate alınarak inşa edilmiştir.
   EPA / UPA / IPA proses analizörleri , son derece yüksek kalite ve karalı bir analiz sonuçu verir. Otomatik kalibrasyon , otomatik doğrulama, autocleaning gibi standart özellikleri ile TCP / IP bağlantısı ve uzun ömürlü hassas pompa sistemi ile piyasa tek rakipsiz tek ürün EnviroLyzer ® dir.
   EnviroLyzer ® analizörü platform kalorimetrik bir analiz olarak veya bir iyon seçici yapılandırma sistemi mevcuttur . Tüm analizör sistemlerinde olduğu gibi, en iyi yöntem müşteri uygulamaya göre uygulanacaktır.
   Parametreleri
   Alüminyum - Asetik asit - Asitlik - Alkalinite - Amonyum - Siyanür (ücretsiz) - Yağ asitleri - Formaldehit - Sertlik - Hidrazin - Hidroklorik asit - Hidrojen peroksit - Laktik asit - Oksalik asit - Fosforik asit - Potasyum hidroksit - Sodyum hidroksit - sülfat - Sülfit (serbest / total) - Sülfürik asit - Amonyak - Kalsiyum - Klorür - Klor - Klor dioksit - Klorit - Krom - Bakır - Cyanide - Flor - Sertlik - Hidrazin - Demir - Mangan - Nikel - Nitrat - Nitrit - Permanganat - Fenol - Fosfat - Silika - Silisyum dioksit - Sodyum - Sülfit - Üre - Çinko
 • EPA ® Çevre Proses Atıksu Analizörü
  • EPA ® Çevre Proses Analizörleri serisi su parametrelerinin analizi için hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Herhangi bir inorganik parametre on-line olarak tespit edilebilir. high-end analizörü platform yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik ile ölçüm yapmaktadır.
   Parametreleri
   EPA ® Çevre Proses Analizörü hiç az etkileyici bir listesini kapsayan , matriks bir su olası kimyasal parametre takip edebilir 135 kimyasal parametreler Gelen 4- tersiyer - butylcatechol ...kadar çinko sülfat için.
   EPA ® Çevre Proses Analizöründe üç konfigürasyon mevcuttur. Her uygulama ve ölçme aralığı için uygun bir yöntem uygulanır.
   Kolorimetrik tayini
   Titrimetrik tayini
   Iyon - seçici belirleme
 • AppliTOC online
  • TOC Toplam Organik Karbon Anazili
   Online Uygulamalarda Geliştirilmiş Analiz Standardı:
   Toplam Organik Karbon analizi su içerisindeki organik bileşiklerin belirlenmesi için spesifik bir analiz metodu değildi. Ancak bu metodun hızı ve doğruluğu sayesinde standart bir metot olarak kabul edildi. AppliTek ise bunu bir adım daha öteye götürerek, esnek ve rahat kullanılan bilgisayar yazılımı geliştirdi ve cihazla beraber iyi bir kombinasyon oluşturdu.
   Applikasyonlar,
   Kimya Sanayi:
   Toplam Organik Karbon parametresini online olarak kimya ve petrokimya fabrikalarında organik atıkların izlenmesi için kullanır.
   Yüzey Suları:
   Yüzey sularında, Toplam Organik Karbon parametresi COD parametresi ile değiştirilir ve ırmaklarda izleme istasyonu olarak kullanılabilir.
   İlaç Sanayi:
   Düşük seviyedeki Toplam Organik Karbon Temizleme Validasyon uygulamalarında suda çözünebilir kalıntıların izlenmesindeki kalitesini ortaya koymuştur. Validasyon tekniği kromatografik tekniklerden daha kolaydır.
   Su Hizmetleri Endüstrisi:
   Demineralize edilmiş sularda, verimsiz saflaştırmaya veya organik bozukluğa bağlı olarak meydana gelen kirlilik seviyeleri; düşük seviyeli TOC analizleri ile doğru kalibrasyonla yapılabilir.